مشخصات مقاله

اقناع تخيل مخاطب با به‌كارگيري هنرمندانه‌ي عناصر داستاني

نويسنده:معصومه حامي دوست

كودك و نوجوان ،شماره پياپي 199، ،سال 17،، شماره در سال 7، ارديبهشت، 1393، صفحه 94-69
نوع مطلب: معرفي و نقد اثر
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  

كتاب هاي مورد نقد و بررسي و معرفي شده در اين مقاله


ناروال؛نهنگ تك‌شاخ
نويسنده: لاله جعفري
ویراستار: فاطمه كاوندي
موضوعات: داستان هاي فارسي-قرن14,داستان هاي تخيلي
تهران: کانون پرورش کودکان و نوجوانان ـ 148 ص ـ 2800 ريال ـ چ 1 / 10000 ن / 7-892-391-978964.
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:238
تعداد مشاهده متن پي دي اف :258
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: