مشخصات مقاله

خوانندگاني كه تمايلي به خواندن ندارند، غيرداستان را انتخاب مي‌كنند

نويسنده:زهرا تهيدست

كودك و نوجوان ،شماره پياپي 199، ،سال 17،، شماره در سال 7، ارديبهشت، 1393، صفحه 21-26
نوع مطلب: مقاله
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:244
تعداد مشاهده متن پي دي اف :252
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: