مشخصات مقاله

مولوي پژوهي شفيعي كدكني؛ نگاهي گذرا به گزيده غزليات شمس تبريزي

نويسنده:مهدي كمپاني زارع

دين ،شماره پياپي 198، ،سال 17،، شماره در سال 6، فروردين، 1393، صفحه 13-15
نوع مطلب: معرفي و نقد اثر
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:311
تعداد مشاهده متن پي دي اف :260
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: