مشخصات مقاله

بيان منظوم و خلاقانه‌ي يك روايت مذهبي

نويسنده:انسيه موسويان

كودك و نوجوان ،شماره پياپي 198، ،سال 17،، شماره در سال 6، فروردين، 1393، صفحه 68-69
نوع مطلب: معرفي و نقد اثر
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  

كتاب هاي مورد نقد و بررسي و معرفي شده در اين مقاله


گرگ و ميش
نويسنده: ناصر كشاورز
موضوع: ش كودكان
تهران: سوره مهر ـ 28 ص ـ 6500 ريال ـ چ 1 / 5000 ن / 9-175246-600-978.
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:325
تعداد مشاهده متن پي دي اف :257
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: