مشخصات مقاله

كودكان مخاطبان رمانس هستند

نويسنده:دكتر عبدالله ولي پور
نويسنده:رقيه همتي

كودك و نوجوان ،شماره پياپي 198، ،سال 17،، شماره در سال 6، فروردين، 1393، صفحه 64-67
نوع مطلب: مقاله
رمانس را در معني قصه هاي خيالي منظوم يا منثوري تعريف كرده اند كه به وقايع خارق العاده و غيرعادي توجه دارد. شخصيت هاي رمانس نه به مانند اسطوره ها نيمه الهي اند و نه مانند رمان ها تنزل يافته و كاملاً انساني ؛ بلكه انسان هاي مهذّبي هستند كه از زندگي روزمره به دورند و به اعمال عاشقانه و شگفت انگيز دست مي زنند. اگر بخواهيم كودكانمان را با قهرماناني كه لايق صداقتشان هستند، آشنا سازيم و به اميال و آرزو هاي سركوب شده‌ي آن‌ها پر و بال بدهيم، رمانس همان نوع ادبي خواهد بود كه كودكان به بهانه‌ي زندگي در مرز رؤيا و واقعيت توانسته اند به آن توجه خاص داشته باشند. اغلب، رمانس كه از حلقه هاي تشكيل فانتزي هاي نو است، در بين كودكان مخاطبان زيادي را براي خود پيدا كرده است؛ از اين‌رو، در اين جستار برآنيم تا مخاطبان واقعي رمانس و دلايل آن را با نگاهي گذرا به داستان «هري پاتر» پيش روي خوانندگان عزيز قرار دهيم.
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:302
تعداد مشاهده متن پي دي اف :276
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: