مشخصات مقاله

تفكيك خواننده‌هاي دختر و پسر؛ چرا؟

نويسنده:فروغ علي شاهرودي

كودك و نوجوان ،شماره پياپي 198، ،سال 17،، شماره در سال 6، فروردين، 1393، صفحه 38-44
نوع مطلب: معرفي و نقد اثر
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  

كتاب هاي مورد نقد و بررسي و معرفي شده در اين مقاله


قصه‌هاي دبستاني براي دخترها: «پيتزاي بابا»
نويسنده: نيكي دال
مترجم: فروزنده داورپناه
ویراستار: گروه فرهنگي پژواك دانش
موضوع: داستان هاي اجتماعي
تهران: پیدایش ـ 64 ص ـ 4500 ريال ـ چ 1 / 2500 ن / 978-600-296-009-2.
قصه‌هاي دبستاني براي دخترها: «گربه‌هاي تپل»
نويسنده: رين ‌هايلد اسكامل
مترجم: فريبا نباتي
موضوع: داستان هاي ماجراجويانه انگليسي
ـ 64 ص ـ 4500 ريال ـ چ 1 / 2000 ن / 978-964-349-775-0.
قصه‌هاي دبستاني براي دخترها: «عروسي باشكوه»
نويسنده: ادل گرس
مترجم: شراره وظيفه‌شناس
ویراستار: گروه فرهنگي
موضوع: داستان هاي اجتماعي-خواهران -داستان
تهران: پیدایش ـ 64 ص ـ 4500 ريال ـ چ 1 / 2500 ن / 4-005-296-978600.
قصه‌هاي دبستاني براي دخترها: «خانه‌ي دايناسور كوچولو»
نويسنده: اسكولار اندرسن
مترجم: شراره وظيفه‌شناس
ویراستار: گروه فرهنگي پژواك دانش
موضوع: داستان هاي تخيلي
تهران: پیدایش ـ 64 ص ـ 4500 ريال ـ چ 1 / 2500 ن / 978600296-006-1.
قصه‌هاي دبستاني براي دخترها: «اژدهاي چيپس‌خوار»
نويسنده: مالوري بلك‌من
مترجم: فريبا نباتي
موضوع: داستان هاي تخيلي
تهران: پیدایش ـ 64 ص ـ 4500 ريال ـ چ 1 / 2000 ن / 6-349801-964-978.
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:310
تعداد مشاهده متن پي دي اف :265
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: