مشخصات مقاله

تركيبي متناقض از تخيل و واقعيت

نويسنده:حسن پارسايي

كودك و نوجوان ،شماره پياپي 198، ،سال 17،، شماره در سال 6، فروردين، 1393، صفحه 21-30
نوع مطلب: معرفي و نقد اثر
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  

كتاب هاي مورد نقد و بررسي و معرفي شده در اين مقاله


زادگاه كت
نويسنده: جوليا گلدينگ
مترجم: اكرم كرمي
ویراستار: محبوبه كرمي
موضوع: داستان هاي انگليسي-قرن20م
تهران: قدیانی ـ 400 ص ـ 15000 ريال ـ چ 1 / 1100 ن / 2-536520-964-978.
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:342
تعداد مشاهده متن پي دي اف :264
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: