مشخصات مقاله

كمكم كنيد، من بيش‌فعالم

نويسنده:اعظم شاهرودي

كودك و نوجوان ،شماره پياپي 198، ،سال 17،، شماره در سال 6، فروردين، 1393، صفحه 13-15
نوع مطلب: معرفي و نقد اثر
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  

كتاب هاي مورد نقد و بررسي و معرفي شده در اين مقاله


من بيش‌فعالم
نويسنده: جين كراس
مترجم: فراز پندار
موضوع: كم توجهي در كودكان پر تحرك-داستان
تهران: شرکت انتشارات فنی ایران ـ 32 ص ـ 800 ريال ـ چ 1 / 3000 ن / 978-964-389-291-3.
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:332
تعداد مشاهده متن پي دي اف :289
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: