مشخصات مقاله

كتاب‌سازي در علم اطلاعات و دانش‌شناسي

حاضران:ابراهيم افشار زنجاني
حاضران:محمد خندان
حاضران:يزدان منصوريان
مدیر نشست:داريوش مطلبي

كليات ،شماره پياپي 192، ،سال 16،، شماره در سال 12، آذر، 1392، صفحه 6-15
نوع مطلب: گفت‌وگو
كتاب‌سازي نوعي بي‌اخلاقي و تقلب در كار علمي است و زماني رخ مي‏دهد كه شخص بدون دانش كافي در يك حوزة علمي، با استفاده از يافته‏هاي عملي ديگران اثري را براي كسب سود يا رتبة دانشگاهي توليد و به بازار عرضه كند. مشكل كتابسازي در تمام حوزه‌هاي دانشي رو به‏ گسترش است و علم اطلاعات و دانش‌شناسي از اين قاعده مستثني نيست. علاوه بر حوزة تاليف، كتاب‌هاي ترجمه را نيز شامل مي‌شود. البته شروع مشخصي هم نمي‌توان براي آن در نظر گرفت؛ هرچند عوامل مختلفي در شكل‌گيري و گسترش كتاب‌سازي دخيل هستند كه مي‌توانيم به كوتاهي ناشران در داوري آثار منتشرشده، نگرش كمي حاكم بر مراكز دانشگاهي براي ارتقاي اساتيد و... اشاره كنيم. براي بررسي تعريف كتاب‌سازي، عوامل مؤثر بر توسعة كتاب‌سازي و راهكارهاي كاهش آن، جلسه‌اي را با حضور استادان و صاحب‌نظران برگزار كرده‌ايم كه نتيجة آن به‌تفصيل ارايه مي‌شود.
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:475
تعداد مشاهده متن پي دي اف :429
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: