مشخصات مقاله

تاثيرات رنگ و فرم در گرافيك محيطي مهدكودك

نويسنده:زهرا رياضي

هنر ،شماره پياپي 178، ،سال 15،، شماره در سال 10، تير، 1392، صفحه 44-49
کلید واژه ها : گرافيك محيطي,مهد كودك,روانشناسي رنگ ها,رنگ هاي خال
نوع مطلب: مقاله
يكي از مهم ترين سرفصل ها در زمينه گرافيك محيطي توجه به تاثيرات و به كارگيري رنگ در محيط هاي مختلف است. امروزه مهدكودك به عنوان اولين فضاي اجتماعي كه كودك در آن وارد مي شود، نقش مهمي در دوران كودكي دارد و نه تنها فضايي جهت نگهداري كودكان مي باشد، بلكه فضايي براي جامعه پذيري، رشد، تعليم و تربيت كودكان است. طراحي فضاي داخلي مهد كودك كه با توجه به ويژگي هاي ذهني، رفتاري و شناختي كودك و با به كارگيري رنگ ها و فرم ها ي مناسب براي كودك طراحي شده باشد، مي تواند مكان مناسبي را براي رشد كودك فراهم كند. رنگ با قدرت تاثيرگذاري بر روحيات و تاثير بر ضمير ناخودآگاه مي تواند نقش مهمي در افزايش هوش، تمركز، آرامش و اشتهاي كودك داشته باشد، هم چنين فرم ها در سنين كودكي براي كودك قابل توجه هستند، زيرا توانايي القا مفاهيم را براي كودك دارا مي باشند.موضوع اصلي اين پژوهش بررسي تاثيرات محيطي رنگ ها بر كودك و شناخت رنگ و فرم هاي مناسب در طراحي فضاي داخلي مهد كودك است. در اين پژوهش در راستاي دستيابي به اهداف فوق ابتدا به تعريفي از گرافيك محيطي، گرافيك محيطي خاص مهدكودك و روانشناسي محيط پرداختيم و به تاثيرات رواني و ناخودآگاه رنگ و تاثيرات فضايي رنگ ها اشاره كرديم و خصوصيات فرم را مورد بررسي قرار داديم، سپس به به تاثيرات رنگ در جوانب مختلف زندگي كودك پرداختيم، كه در نهايت منجر به ارائه راه حل هاي بصري در طراحي رنگ و فرم براي فضاهاي مختلف مهدكودك با كاركردهاي متفاوت، در جهت رشد بهتر ذهني، جسمي و روحي كودكان، شده است.
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:5288
تعداد مشاهده متن پي دي اف :1837
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: