مشخصات مقاله

تاملاتي در مبادي شهر اسلامي( در متون و تاريخ)

نويسنده:محمد نقي زاده

هنر ،شماره پياپي 178، ،سال 15،، شماره در سال 10، تير، 1392، صفحه 4-15
کلید واژه ها : شهر اسلامي,شهر,شهر معاصر,تمدن,فرهنگ
نوع مطلب: مقاله
شهر اسلامي از موضوعاتي است كه طيّ دهه‌هاي گذشته با رويكردهاي مختلف مورد توجّه و مطالعه عالمان رشته‌هاي مختلف و مرتبط قرار گرفته است. در اين مجال، بدون دخول در جزئيّات يا اصول حاكم بر شهر اسلامي، با مراجعه به متون و شواهد تاريخي سعي بر آن خواهد بود تا رابطه اسلام با شهر و جايگاه شهر در انديشه اسلامي تبيين شود. پرسش هايي مطرح هستند كه تعريف شهر و جايگاه شهر در انديشه و تعاليم اسلامي و نقش آن در شكل‌گيري تمدّن اسلامي چه بوده است؟ و اين كه نسخه وارداتي شهر امروز چه نسبتي با تعاليم اسلام و شيوه زيست اسلامي داشته و تآثير آن بر دگرگوني هاي فكري و رفتاري جامعه چيست؟
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:1641
تعداد مشاهده متن پي دي اف :1202
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: