مشخصات مقاله

بررسي مفهوم خودكارآمدي در نظريه شناخت اجتماعي باندورا

نويسنده:عفت سليماني
نويسنده:رضا هويدا

علوم اجتماعي ،شماره پياپي 63، ،سال 17،، شماره در سال 3، خرداد، 1392، صفحه 91-97
نوع مطلب: مقاله
انسان و ويژگي‌هاي اواز موضوعات اساسي است كه هميشه مورد توجه صاحبنظران بوده است. در اين ميان خودكارآمدي يعني باور انسان نسبت به توانايي‌هايش عامل بسيار مهمي است كه مي‌تواند موفقيت يا شكست افراد را در كاري كه آغاز مي‌كنند، پيش‌بيني كند. مقاله‏ ي حاضر به بررسي مفهوم خودكارآمدي از ديدگاه باندورا و عوامل مؤثر بر آن مي‌پردازد و راهكارهايي براي بهبود خودكارآمدي پيشنهاد مي‌دهد.
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:3947
تعداد مشاهده متن پي دي اف :1903
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: