مشخصات مقاله

جنه الاخبار و نخبه الاخبار

نويسنده:سيد رضا حسيني

تاريخ و جغرافي ،شماره پياپي 177، ،سال 16،، شماره در سال 9، بهمن، 1391، ويژه آسيب شناسي و آسيب گريزي تحقيقات تاريخي، صفحه 42-47
نوع مطلب: -
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  

كتاب هاي مورد نقد و بررسي و معرفي شده در اين مقاله


تاريخ زنديه و قاجاريه در جنه الاخبار و نخبه الاخبار
نويسنده: ميرهاشم محدث
تهران: كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي ـ 354 ص .
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:4541
تعداد مشاهده متن پي دي اف :3623
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: