مشخصات مقاله

ذكر: عالي ترين ويژگي براي عالي ترين محيط زندگي

نويسنده:محمد نقي زاده

هنر ،شماره پياپي 173، ،سال 15،، شماره در سال 5، بهمن، 1391، صفحه 14-19
کلید واژه ها : فضاي شهري,فضاي شهري ايراني,انسان,ذكر,غفلت
نوع مطلب: مقاله
انسان ها همواره به دنبال ايجاد بهترين محيط و فضاي زندگي و فعّاليت براي خويش هستند. طبيعي است كه براي بهترين محيط و فضاي زندگي نيز از سوي جوامع و افراد گوناگون طيف وسيعي از صفات و ويژگي ها و وضعيّت ها ذكر مي‌شود؛ كه اين موضوع به ويژه در آثار حكما و فلاسفه (با نام ها و تعابير مختلف) مطرح بوده؛ و در قرون اخير نيز در آثار دست‌اندركاران رشته‌هاي شهرسازي و معماري و هنر و علوم اجتماعي و روان‌شناسي مطرح شده است. بدون ورود در معرّفي تاريخچه موضوع و آرا مطرح در اين زمينه كه همگان كم و بيش از آن اطّلاع دارند، اين مقاله به معرّفي و توضيح بارزترين ويژگي هاي “ايجابي” و “سلبي” براي بهترين فضاي شهري (و به ويژه فضاي شهري ايراني) خواهد پرداخت. اين ويژگي ها كه با تحليل محتواي متون اسلامي و به عنوان برترين و پست‌ترين حالات براي انسان شناخته شده‌اند عبارتند از حالات “متذكّر بودن” و “غافل بودن.” در واقع، برترين فضاي شهري فضايي است كه بتواند انسان را آگاه و متذكّر نگاه دارد و از غفلت و جهل دور نمايد؛ و بدترين فضا و محيط و مكان جايگاه غفلت‌زا است. توضيح اين كه با استناد به والاترين مراتب و موضوعات و حالات مختلف انسان و هم چنين با توجّه به پست‌ترين حالات و ويژگي هاي انساني (مذكور در كلام الهي) مي‌توان اين دو حالت را نيز براي فضاي شهري (يا شهر و محيط زندگي انسان) قائل شد. به اين ترتيب كه بهترين فضاي شهري، فضاي متذكّري است كه حسّ آگاهي انسان را تقويت نمايد؛ و بدترين فضاي شهري فضايي است كه انسان را غافل نگه دارد، يا غفلت او را تقويت كند. مقاله حاضر ضمن توضيح و تبيين اين دو ويژگي، موضوعات مورد نظر را، پس از ذكر مقدّمه‌اي، تحت عناوين زير مورد بررسي قرار خواهد داد: “چرا ذكر يا تذكّردهي عالي‌ترين ويژگي است؟”، “رابطه طرّاح و برنامه‌ريز با تذكّر”، “رابطة ذكر با مخاطب و ناظر”، “موضوعات مرتبط و مؤثّر بر تذكّر” (شامل: “الف. همراهان و مقوّم هاي تذكّر”و “ب. اضداد و تضعيف كنندگان تذكّر”) و “جمع بندي كلّي.”
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:2469
تعداد مشاهده متن پي دي اف :1302
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: