مشخصات مقاله

صد ويژگي مجله‌هاي خوب و خواندني

نويسنده:يزدان منصوريان

كليات ،شماره پياپي 181، ،سال 16،، شماره در سال 1، دي، 1391، ويژه مديريت اسناد، صفحه 77-82
نوع مطلب: مقاله
مقال? حاضر به معرفي مهم‌ترين معيارهايِ ارزيابي محتوا، ساختار و فرايندهاي مديريتي مجله‌ها مي‌پردازد. در اين مقاله، مؤلفه‌هاي اصلي براي اين ارزيابي در هشت «مقوله» و يك‌صد «شاخص» طبقه‌بندي شده است. عنوان اين هشت مقوله و تعداد شاخص‌ها در هر يك عبارت است از: مخاطب‌شناسي و سطح تعامل مجله با جامع? مخاطبان (14 شاخص)؛ محتوا و ساختار مطالب (20 شاخص)؛ تخصص و توانمندي نويسندگان مقاله‌ها (10 شاخص)؛ فرايندهاي مديريتي و نظم در انتشار (14 شاخص)؛ فرايند داوري و پذيرش آثار (14 شاخص)؛ نوع اشتراك و اشاع? اطلاعات (8 شاخص)؛ ميزان بهره‌مندي از امكانات فناوري (10 شاخص) و ويژگي‌هاي ظاهري مجله (10 شاخص). بر اساس ميزان برخورداري هر مجله از اين مؤلفه‌ها، آن مجله مي‌تواند در هر شاخص‌ امتيازي بين «عالي» تا «بسيار ضعيف» كسب كند. كسب امتياز عالي به معناي برخورداري كامل از مؤلف? مورد نظر است و امتياز بسيار ضعيف به معناي فقدان آن مؤلفه خواهد بود. به اين ترتيب مقال? حاضر مي‌تواند فهرستي براي ارزيابي كلي مجله‌ها و رتبه‌بندي آن‌ها در اختيار علاقه‌مندان قرار دهد. بديهي است آن‌چه در اين اثر مطرح شده، مروري گذرا بر مقوله‌هاي اصلي در ارزيابي مجله‌هاست كه هر يك از آن‌ها مي‌تواند مبناي اثري مستقل در اين زمينه باشد. اما هدف از نگارش اين مقاله، ارائه تصويري كلي از چگونگي ارزيابي مجله‌ها در شكلي كاملاً پايه و عمومي است. بر اين اساس، نويسنده تلاش كرده بيشتر به معيارهايي اشاره كند كه در اغلب مجله‌ها عموميت دارد.
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:2086
تعداد مشاهده متن پي دي اف :808
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: