مشخصات مقاله

مروري بر كتاب خوز و خوزي در مكتب پزشكي ايران

نويسنده:زكيه بيات

علوم و فنون ،شماره پياپي 69، ،سال 6،، شماره در سال 9، دي، 1391، صفحه 80-83
نوع مطلب: معرفي و نقد اثر
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  

كتاب هاي مورد نقد و بررسي و معرفي شده در اين مقاله


خوز و خوزي در مكتب پزشكي ايران
نويسنده: محسن ناصري
تهران: المعی ـ چ 1.
نظر كاربران

 

سلام عليکم چرا خانه کتاب از يک طرف اين کتاب را به عنوان کتاب فصل انتخاب مي کند (و لابد در گام بعدي به عنوان کتاب سال) و از سويي ديگر در شماره تيرماه اين مجله يک نقد مبسوط در مورد آن چاپ مي کند؟!!! بالاخره از ديد خانه کتاب و شوراي علمي جوايز کتاب ها اين کتاب خوب است يا نه؟
بسيار عالي

تعداد نظرات:3
تعداد مشاهده:1300
تعداد مشاهده متن پي دي اف :330
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: