مشخصات مقاله

معني هنر و صفات هنرمند از منظر قرآن كريم

نويسنده:محمد نقي زاده

هنر ،شماره پياپي 172، ،سال 15،، شماره در سال 4، دي، 1391، صفحه 10-23
کلید واژه ها : قرآن,هنر,آموزه هاي قرآني ,هنرمند
نوع مطلب: مقاله
در زمينه تعريف قرآن كريم از “هنر” و معرّفي خصوصيّات “هنرمندان” و ارتباط “هنر” با “هنرمند” سؤالات عديده‌اي مطرح است؛ و در يافتن پاسخ اين سؤالات نيز روش هاي گوناگوني متصوّر است. هم چنين در باره موضوعات مختلف مرتبط با هنر اسلامي و از جمله رابطه آن با قرآن كريم و هنرهايي چون خوشنويسي و تذهيب و كتيبه ها و قرائت قرآن و امثال اينها مطالب عديده اي قابل طرح است؛ و محقّقين از جنبه هاي مختلف به آن پرداخته‌اند. نوشتار حاضر بر آن است تا به برخي از اصلي‌ترين و بنيادي‌ترين موضوعات در باره رابطه هنر با قرآن كريم بپردازد. اهمّ اين موضوعات كه سؤالاتي از ساحت قرآن كريم مي‌باشند، عبارتند از: - تعريف هنر از منظر قرآن كريم، و اين كه آيا قرآن كريم تعريفي و ويژگي هايي را براي هنر ارايه نموده است يا خير؟ و در صورت ارايه آن تعريف و ويژگي ها كدام‌اند؟ - رابطه ويژگي هاي هنر با خصوصيات هنرمند چگونه تبيين شده است؟ خصوصيات هنرمند به اين دليل مورد سؤال قرار مي‌گيرد كه ، بين هر اثر و خالق اثر رابطه اي منطقي برقرار است و با شناخت هر يك از آنها (هنرمند يا هنر)، امكان شناخت ديگري (هنر يا هنرمند) وجود دارد؛ و از طرفي انسان عامل ثابتي است كه همواره به عنوان خالق هنر مطرح است، و آثار (يا هنرهاي) او ممكن است در دوران ها و سرزمين هاي مختلف، متفاوت باشند. به اين ترتيب، آگاهي به ويژگي هاي هنرمند يك ضرورت است. در اين مقاله با تبيين روابط انسان و آثار او و شناخت ويژگي هايي از انسان كه بر آثار او تأثيرگذار هستند و هم چنين شناسايي علل لزوم توجّه به اين ارتباط ها و شناخت ها، پاسخ سؤالات فوق پي جويي خواهد شد. روش تحقيق تحليل آيات قرآن كريم با استفاده از متن و تفاسير در دسترس و كشف مواد لازم براي تدوين پاسخ سؤالات خواهد بود. در زمينه تعريف هنر و مصاديق آن نيز محتواي اسناد در دسترس كه آرا حكماي مسلمان را در بر دارند تحليل و تعاريف مورد نظر استنتاج خواهند شد. طبيعي است كه شاخص ترين ويژگي هاي والاي انساني كه خداوند سبحان در كلام مجيدش معرّفي نموده است، ويژگي ها و صفات هنرمند مسلمان خواهد بود، كه بايد در آثارش كه آيينه او هستند به منصه ظهور برسند.
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:6111
تعداد مشاهده متن پي دي اف :2428
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: