مشخصات مقاله

الگويي مشابه براي شعر «ترانه»‌ي كودك

نويسنده:پوپك نيك طلب

كودك و نوجوان ،شماره پياپي 182، ،سال 16،، شماره در سال 2، آذر، 1391، صفحه 75-86
نوع مطلب: مقاله
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:2952
تعداد مشاهده متن پي دي اف :1456
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: