مشخصات مقاله

جادو و جادوگري در شاهنامه فردوسي

نويسنده:محمدمهدي خسرويان

ادبيات ،شماره پياپي 116، ،سال 1،، شماره در سال 2، خرداد، 1386 ، صفحه 45-54
نوع مطلب: مقاله
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:1816
تعداد مشاهده متن پي دي اف :692
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: