مشخصات مقاله

از جيغ بنفش تا موج نو (نگاهي به شعر هوشنگ ايراني و احمدرضا احمدي، نمايندگان دو جريان شعري معاصر)

نويسنده:قهرمان شيري

ادبيات ،شماره پياپي 124، ،سال 1،، شماره در سال 10، بهمن، 1386 ، صفحه 26-41
نوع مطلب: مقاله
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:1887
تعداد مشاهده متن پي دي اف :846
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: