مشخصات مقاله

روش‌هاي پژوهش تركيبي در كتابداري و اطلاع رساني

حاضران:عباس حري
حاضران:يزدان منصوريان
حاضران:ابراهيم افشار
حاضران:علي جلالي ديزجي

كليات ،شماره پياپي 153، ،سال 13،، شماره در سال 9، شهريور، 1389، صفحه 4-11
نوع مطلب: گفتگو و مصاحبه
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:553
تعداد مشاهده متن پي دي اف :414
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: