مشخصات مقاله

ضرورت شناخت شبكه هاي اجتماعي مجازي

نويسنده:محمدرضا رسولي

علوم اجتماعي ،شماره پياپي 56، ،سال 16،، شماره در سال 8، آبان، 1391، صفحه 2-2
نوع مطلب: سخن سردبير
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:4523
تعداد مشاهده متن پي دي اف :2072
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: