مشخصات مقاله

تاملي در شناخت مباني مسكن اسلامي ايراني

نويسنده:محمد نقي زاده

هنر ،شماره پياپي 170، ،سال 15،، شماره در سال 2، آبان، 1391، صفحه 38-54
کلید واژه ها : مسكن,اسلامي,ايراني,فرهنگ,خانواده
نوع مطلب: مقاله
در حالي كه امروزه توجّه اصلي دست‌اندركاران تهيّه مسكن اغلب بر مباحث و عوامل كمّي و به ويژه بر عوامل اقتصادي و سوداگرانه متمركز است، يكي از اصلي‌ترين موضوعات لازم‌الرّعايه توجّه به ويژگي هاي كيفي و به خصوص بارزه‌هاي معنوي و ارزش هاي فرهنگي است كه در تهيّه غالب برنامه‌ها و طرح هاي مرتبط با معماري و شهرسازي و از جمله در امور مسكن مهجور و مغفول مانده‌اند. در اين مجال، سعي بر تبيين و معرّفي اجماليِ برخي ويژگي هاي كيفي “مسكن مطلوب” در جامعه اسلامي است. “مسكن” جامعه اسلامي كه از آن به “مسكن مطلوب” تعبير مي‌كنيم به عنوان تجلّي گاه ارزش هاي فرهنگي مطرح خواهد بود. خانواده به عنوان واحد بنيادين جامعه به دليل ويژگي هاي خاصّي كه فرهنگ ايراني براي آن قائل است و به دليل اشغال اكثريّت عمارات يك شهر به عنوان مسكن، عنصري است كه تأثير آن بر معماري (مسكن) و در نتيجه بر شهر تأثيري به سزا و قابل‌توجّه است. همان گونه كه اصول حاكم بر مفهوم خانواده بر معماري اثر مي‌گذارد، معماري نيز در قوام يا اضمحلال و خدشه به اصول و ارزش هاي فرهنگي مربوط به خانواده تأثيري اساسي دارد. با تكرار و تقليد الگوهاي وارداتي كه به هر حال با بسياري از ارزش هاي فرهنگي خانواده و اجتماع در تقابل هستند، مشكلاتي براي خانواده‌ها بروز مي‌نمايد و به دنبال آن با توجّه به رواج ضدِّارزش هايي همچون توجّه به مد و مصرف و خودنمايي و رقابت هاي مادّي، اين مشكلات به جامعه نيز تحميل مي‌شوند. با بروز اين مشكلات، خانواده‌ها و جامعه ناچار به تطابق خويش با محيط؛ تن در داده و اصول و ارزش-هاي فرهنگي را فراموش مي‌كنند. در اين مجال سعي بر آن خواهد بود تا اهمّ اصولي كه به حرمت و شأن خانواده ايراني پاسخ داده و اينك به شدّت تضعيف شده‌اند، مورد بررسي قرار گيرند. با توجّه به مباحث مطرح در اين وجيزه، تبيين فرايندي براي طرّاحي مسكن پيشنهاد مي‌شود كه طيّ آن قلمروهاي مختلف حيات انسان و زمينه‌هاي مرتبط و پاسخگو به هر كدام با توجّه به ارزش هاي فرهنگي و كيفي مدِّ نظر قرار گيرند. تدوين مباني نظري معماري مسكن يكي از مهم ترين مراحل اين فرايند خواهد بود كه مي‌تواند به عنوان منشأ معاييري براي طرّاحي و هم چنين ارزيابي هاي طرح ها و الگوها و ايده‌ها مورد استناد قرار گيرند.
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:4945
تعداد مشاهده متن پي دي اف :2171
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: