مشخصات مقاله

عصر درخشان سيراف

نويسنده:فاطمه ترک چي

تاريخ و جغرافي ،شماره پياپي 108-107، ،سال 9،، شماره در سال 12-11، شهريور، 1385 ، صفحه 96-97
نوع مطلب: معرفي كتاب
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  

كتاب هاي مورد نقد و بررسي و معرفي شده در اين مقاله


سکه هاي سيراف
نويسنده: مرتضي قاسم بگلو
موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران .
نظر كاربران

 

بسيار كتاب زيبا و مفيدي است.

تعداد نظرات:1
تعداد مشاهده:637
تعداد مشاهده متن پي دي اف :243
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: