مشخصات مقاله

فراتر از شناخت درماني

نويسنده:زكيه بيات

علوم و فنون ،شماره پياپي 65، ،سال 6،، شماره در سال 5، شهريور، 1391، صفحه 48-53
نوع مطلب: معرفي كتاب
شناخت درماني، مباني و فراتر از آن، به عنوان يكي از اصلي ترين منابع آموزش شناخت درماني، در سال 1995 منتشر شده است. اگر چه آرون تي بك شناخت درماني را ابداع كرد، اما به گفته وي، دخترش جوديت بك اين شانس را داشت كه در درون اين انديشه و نظام درماني پرورش يابد و سال هاي نوجواني خود را در حال پردازش اطلاعات كسب شده در محضر پدر بگذراند. به همين دليل در سراسر اين كتاب دروني بودن مفاهيم براي نويسنده را مي توان دريافت و شايد به همين دليل است كه به رغم سرعت رشد شناخت درماني و انتشار مطالب تازه در اين حوزه، اين كتاب همچنان يكي از منابع اصلي در شناخت درماني محسوب مي شود.
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  

كتاب هاي مورد نقد و بررسي و معرفي شده در اين مقاله


شناخت درماني، مباني و فراتر از آن
نويسنده: جوديت اس. بك
مترجمان: لادن فتي,فرهاد فريد حسيني
تهران: دانژه ـ چ 1.
نظر كاربران

 

با سلام مقاله تان بسيار عالي است موفق باشيد و من الله التوفيق...
نام فرستنده:
نظر: