مشخصات مقاله

هفتاد نكتۀ كاربردي در طراحي و اجراي پژوهش‌هاي كيفي

نويسنده:يزدان منصوريان

كليات ،شماره پياپي 176، ،سال 15،، شماره در سال 8، مرداد، 1391، ويژه خريد منابع اطلاعاتي الكترنيكي براي كتابخانه ها، صفحه 68-75
کلید واژه ها : روش پژوهش,رویکرد کیفی در پژوهش,تحقیق کیفی
نوع مطلب: مقاله
مقاله حاضر به ارائه تصويري كلي از رويكرد كيفي در پژوهش‌هاي علوم انساني و اجتماعي مي‌پردازد و گزيده‌اي از منابع تكميلي را در اين زمينه معرفي مي‌كند. در اين اثر هفتاد نكته كاربردي در قالب شش مقوله كلي معرفي شده است كه مي‌تواند پاسخگوي برخي از پرسش‌هاي متداول در اين زمينه باشد. مقوله‌هاي انتخابي در اين مقاله عبارتند از: پيش‌نيازها و مفاهيم بنيادي در پژوهش كيفي (20 نكته)، مقايسه رويكرد كمّي و كيفي در پژوهش (10 نكته)، نكته‌هاي اساسي در مراحل آغازين، مياني و پاياني پژوهش كيفي (32 نكته)، و سرانجام ويژگي‌هاي پژوهشگران كيفي موفق (8 نكته). مقاله حاضر نشان مي‌دهد كه اگر پژوهشگران با اصول و مباني پژوهش كيفي آشنايي كافي باشند، مي‌توانند از آن به عنوان ابزاري مناسب براي پاسخ به بسياري از پرسش‌هاي بنيادي در حوزه‌هاي مختلف بهره گيرند. نكته‌هاي ارائه شده در اين مقاله بيشتر جنبه كاربردي دارد و براي هر نكته نيز توصيه‌هاي عملي ارائه شده است.
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:4804
تعداد مشاهده متن پي دي اف :1876
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: