مشخصات مقاله

كاربرد اف.آر.بي.آر. و آر.دي.اي. در وب معنايي

نويسنده:مليحه درخوش
نويسنده:عباس رجبي

كليات ،شماره پياپي 175، ،سال 15،، شماره در سال 7، تير، 1391، ويژه نظام هاي نوين سازماندهي اطلاعات، صفحه 32-42
کلید واژه ها : آر.دي.اي. , اف.آر.بي.آر.,وب معنايي,آر.دي.اف.
نوع مطلب: مقاله
امروزه وب يكي از مهمترين راه‏هاي دسترسي به اطلاعات است. به منظور بازيابي مانع و جامع منابع بازيابي شده، لازم است اطلاعات به خوبي سازماندهي شود تا علاوه بر انسان براي رايانه‏ هم قابل فهم باشد. يكي از اين راهكارها استفاده از وب معنايي است. در وب معنايي قابليت استفاده از الگوهاي مفهومي و قواعد نوين سازماندهي اطلاعات در محيط ديجيتال وجود دارد. مقاله حاضر به منظور بررسي چگونگي استفاده از قواعد نوين سازماندهي (آر.دي.اي.) و به تبع آن، الگوهاي مفهومي (اف.آر.بي.آر. و خانواده مرتبط) بر آن است تا علاوه بر معرفي هر يك از مفاهيم، چگونگي تلفيق آنها و به كارگيري قواعد سازماندهي در وب معنايي را تشريح نمايد. اين پژوهش به روش تطبيقي است و هدف از آن تعيين چگونگي به‏كارگيري قواعد آر.دي.اي. و الگوي مفهومي اف.ار.بي.آر. در وب معنايي است.
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:2290
تعداد مشاهده متن پي دي اف :908
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: