مشخصات مقاله

تاملي در مرلوپونتي، فلسفه و معنا

نويسنده:غزال صالحي

فلسفه ،شماره پياپي 57، ،سال 5،، شماره در سال 57، خرداد، 1391، ويژه مرلوپونتي پژوهي، صفحه 18-24
نوع مطلب: نقد و بررسي
مقال? حاضر نقدي است بر كتاب مرلوپونتي، فلسفه و معنا نوشت? پريموزيك دنيل تامس، ترجم? محمدرضا ابوالقاسمي كه در سال 1388 از سوي نشر مركز روان? بازار شده است.
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  

كتاب هاي مورد نقد و بررسي و معرفي شده در اين مقاله


مرلوپونتي، فلسفه و معنا
نويسنده: پريموزيك دنيل تامس
مترجم: محمدرضا ابوالقاسمي
موضوع: مرلوپونتي، موريس
تهران: نشر مركز ـ 128 ص ـ 29000 ريال ـ چ 1 / 1800 ن / 978-964-213-008-5.
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:1363
تعداد مشاهده متن پي دي اف :691
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: