مشخصات مقاله

نقش و كاركردهاي روانشناختي رنگها در تزئينات معماري اسلامي در كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني

نويسنده:نيره سادات سليمانزاده

كليات ،شماره پياپي 173، ،سال 15،، شماره در سال 5، ارديبهشت، 1391، صفحه 56-64
کلید واژه ها : معمارى اسلامى ,تزئينات,رنگ,طراحى,معمارى كتابخانه
نوع مطلب: مقاله
برخلاف گسترش معماري مدرن در تمدن فعلي بشر، معماري اسلامي جايگاه ابداعي و معرفتي و زيبايي خود را حفظ كرده است. هر نقشي كه در معماري و طراحي اسلامي به كار رفته، داراي رنگي است كه مي تواند نقش بسزايي در درك هر چه بهتر فضاها داشته باشد. اثرات رنگ نه تنها از لحاظ بصري بلكه از جنبه هاي رواني و معنوي نيز در معماري اسلامي مورد بررسي قرار مي گيرند. بررسي تحليلي هنر معماري اسلامي، ويژگي ها و قابليت هاي اين معماري را در ساخت بناها روشن مي سازد. كتابخانه ها به عنوان يكي از بناهايي كه در ابتدا در قصرها، معابد، مساجد و كليساها تجلي يافتند، از اين امر مستثنا نيستند. در اين مقاله با سيري در نقوش، اشكال و رنگ هاي آفريننده زيبايي در معماري اسلامي، به بررسي اين معماري از ديدگاه هاي هنري و زيباشناختي در ساختمان كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني و در نهايت به رنگ و حيطه روان شناسي آن در معماري فضاي دروني كتابخانه ها كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم بركاربران تأثيرگذار است، پرداخته مي شود. در اين مقاله كه با روش مروري كاربردي است، به رنگ هاي تأثيرگذار بر كاربران كتابخانه ها در تزئينات دروني معماري اسلامي و همچنين شناخت و كاربرد صحيح آنها در فضاي داخلي ساختمان كتابخانه ها به منظور ايجاد محيطي آرام بخش و زيبا و كارآمد اشاره شده، و در پايان به ضرورت و تأثير رنگ ها در معماري اسلامي بر كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني در عصر حاضر پرداخته مي شود.
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:3577
تعداد مشاهده متن پي دي اف :1677
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: