مشخصات مقاله

فتوشاپ در اعماق

نويسنده:عليرضا جاوداني تبار

كليات ،شماره پياپي 95-94، ،سال 8،، شماره در سال 11-10، مهر، 1384 ، صفحه 110-113
نوع مطلب: نقد و بررسي
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  

كتاب هاي مورد نقد و بررسي و معرفي شده در اين مقاله


فتوشاپ 7ME
نويسنده: مسعود شباهنگ
روزنه .
نظر كاربران

 

اين مقاله مقاله جالبي بوده است

تعداد نظرات:1
تعداد مشاهده:1299
تعداد مشاهده متن پي دي اف :346
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: