مشخصات مقاله

يادي از شادروان دكتر حسينعلي ممتحن

نويسنده:حسن يگانه
نويسنده:سارا غفاري

تاريخ و جغرافي ،شماره پياپي 72، ،سال 6،، شماره در سال 12، مهر، 1382 ، صفحه 100-102
نوع مطلب: گزارش
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

چه زيباست اثر ماندگار انسانهايي که روزگار را به گونه اي ديگر راه سپردند. من از آنجا که استاد دکتر حسينعلي ممتحن را از نزديک ديده و ميشناختم همواره بر خود باليده و هر از چند گاهي به خود تلنگري ميزنم و از خود ميپرسم اگر نمره انسانيت و اخلاق آن بزرگمرد بيست باشد ، پس نمره من و امثال من چگونه به عدد رهايي از مردودي نزديک شود؟....

تعداد نظرات:1
تعداد مشاهده:1052
تعداد مشاهده متن پي دي اف :387
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: