فهرست مقالات يافت شده


نشریه كليات شماره 189 شهريور 1392 پي دي اف نشریه

عنوان مقالهشماره صفحهنویسندگانمتن مقاله
فهرست كتاب هاي موضوع كليات مرداد 1392   alternate text
پرونده ‏اي ويژه براي فرهنگ ‏نگاري 2-2محمدحسين سياح طاهريalternate text
سير فرهنگ‌نويسي در ايران 4-9نورالله مراديalternate text
فرهنگ‌نويسي در شبه قاره و هويت 10-17حسين مطيعي امينalternate text
فرهنگي براي فارسي عاميانه 18-21ابوالحسن نجفيalternate text
فرهنگ فارسي تاجيكي گفت‌وگو با استاد محمد جان شكوري بخارايي (1305- 1391) 22-29محسن شجاعي,محمد جان شكوري بخاراييalternate text
فرهنگنامة فارسي، واژگان و اَعلام «گفت‌و‌گو با غلامحسين صدري افشار و نسرين و نسترن حكمي» 30-37غلامحسين صدري افشار,نسترن حكمي,نسرين حكمي,نورالله مراديalternate text
فرهنگ بزرگ سخن:از شكل‌گيري تا برنامه‌هاي آينده «گفت ‏و گو با حسن انوري» 38-39حسن انوري,داريوش مطلبيalternate text
فرهنگ جامع تاريخي زبان فارسي «گفت‏وگو با دكتر علي ‏اشرف صادقي» 40-43داريوش مطلبي,علي اشرف صادقي,نورالله مراديalternate text
واژگان، واژه‌نامه، و فرهنگ تخصصي «گفت‏وگو با مهندس علي كافي» 44-47داريوش مطلبي,علي كافيalternate text
فرهنگ‌نويسي اوليه فارسي به زبان‌هاي انگليسي و فرانسه 48-53فريبرز دروديalternate text
فضاي مجازي و فرصت‏هاي تازه در فرهنگ‏نگاري «نگاهي به فرهنگ و فراموتور كاوش وان‏لوك» 54-56داريوش مطلبيalternate text
اَعلام شرقي در منابع غربي ضرورت تدوين فرهنگ جامع تخصصي 57-61صالح طباطباييalternate text
مباني، نظريه‌ها و كاربرد كتابدرماني در بوته نقد 62-66حسن اشرفي ريزي,رضوان اجاقيalternate text
منابع اطلاعاتي در حوزه علوم پزشكي و سلامت 67-69مريم كازرانيalternate text
آشنايي با علم‌سنجي: مباني، مفاهيم، روابط و ريشه‌ها 70-73سعيد فارسيalternate text
نسخة خطي ناشناختة فارسي از حسين واعظ كاشفي شرحي بر كتاب اخلاق محسني، موجود در صومعة دومينيكن وين 74-79دنيس هالف آپ,محمد جواد احمدي نياalternate text
اخلاق كتابداري در عصر شتابان فناوري اطلاعات 80-86فرزانه عفيفيانalternate text
كاغذهاي اروپايي و آسيايي در اقيانوس هند 87-97راسل جونز,محسن جعفري‌مذهبalternate text
پژوهش‏ هاي دانشگاهي در حوزه علم اطلاعات و دانش ‏شناسي 98-99حامد عليپور حافظيalternate text
دومين همايش رسانه‌هاي اجتماعي: بهره‌گيري از رسانه‌هاي اجتماعي در سازمان‌ها 100-101امير رضا اصنافيalternate text
تازه‏ هاي نشر 102-102مريم توكلalternate text
تعداد مقالات يافت شده:22