فهرست مقالات يافت شده


نشریه علوم و فنون شماره 77 شهريور 1392 پي دي اف نشریه

عنوان مقالهشماره صفحهنویسندگانمتن مقاله
مصور سازي و كاربرد داده‬هاي آن 2-9فريبرز دروديalternate text
كيهان شناسي 10-14ابوتراب يغماييalternate text
راهنمايي عملي براي اختر شناسي 15-18ناديا معقوليalternate text
جهان هستي از نگاه ميچيو كاكو 19-21معصومه پوربخشalternate text
پيشرفتي در شيمي آلي 22-26عادل سياهدشتيalternate text
آشنايي با خوردگي ميكروبي 27-31علي كيانيalternate text
بازي‬هاي يارانه اي فرصت يا تهديد؟ 32-39مسعود بُربُرalternate text
گامي جدي در شناخت گياهان دارويي 40-42ولي الله مظفريانalternate text
همراه با سوزن چيني و سكنجبين يوناني 43-48حميدرضا توسليalternate text
جايگاه بابونه در طب سنتي 49-54حميدرضا توسليalternate text
كتابشناسي روانشناسي ورزشي 55-59بهاره استاد زاده مهربانيalternate text
نگاهي به كتاب در آستانه چاپ: ديباچه اي بر ميراث نوشتاري پزشكي ايران و جهان 60-89غلامرضا جمشيدنژاد اول,محمد ابراهيم ذاكرalternate text
نگاهي به كهن ترين نسخه موجود از عجايب المخلوقات قزويني 90-93زهرا ابراهيم اوغلي خياويalternate text
آينه همايش‬هاي پاييز 94-98معصومه پوربخشalternate text
مروري بر گنبد گيتي در ماه گذشته 99-101معصومه پوربخشalternate text
دنياي كتاب فارسي 102-104معصومه پوربخشalternate text
تعداد مقالات يافت شده:16