فهرست مقالات يافت شده


نشریه علوم و فنون شماره 76 مرداد 1392 پي دي اف نشریه

عنوان مقالهشماره صفحهنویسندگانمتن مقاله
چگونگي سفر به ماه از منظردكتر حسن هشترودي (بخش دوم) 2-15جعفر آقايان چاووشيalternate text
رويكرد مهندسي به زلزله در ايران 16-21مسعود بُربُرalternate text
آشنايي با طراحي تقطير 22-27علي كيانيalternate text
چگونه قلبي سالم و شاداب داشته باشيم؟ 28-32علي مهرانيalternate text
آشنايي با مباني انسان شناسي زيستي 33-37طيبه بياتalternate text
رويكرد زيست شناسانه به علم پزشكي 38-39محدثه رضاييalternate text
زمين زمان انسان 40-43طيبه بياتalternate text
ماساژ درماني ژاپني 44-49حميدرضا توسليalternate text
سحر سوزن در سلامتي 50-57حميدرضا توسليalternate text
توليد سوخت بيوديزل از ميكروجلبك 58-61بهارك مهيادalternate text
مهندسي رودوپسين‌ها و ابداع ابزارهاي نوين اپتوژنتيك 62-68مهسا صديقيalternate text
جواهرنامه، يادگار ترجمه از ايران دوره قاجار 70-75مريم ثقفيalternate text
استادانه‌ترين اثردر علم الحيل 76-78حسين تولايي خراسانيalternate text
نگاهي اجمالي به زندگي و آثار ميرزا عبدالغفارخان نجم الدوله 80-82زهره مراديalternate text
نگاهي به القانون في الطب ابن سينا و باز چاپ متن عربي آن 83-89زهرا ابراهيم اوغلي خياويalternate text
آينه همايش‬هاي علوم و فنون در آبانماه 90-97معصومه پوربخشalternate text
دنياي كتاب فراي مرزها 98-104معصومه پوربخشalternate text
تعداد مقالات يافت شده:17