فهرست مقالات يافت شده


نشریه علوم و فنون شماره 75 تير 1392 پي دي اف نشریه

عنوان مقالهشماره صفحهنویسندگانمتن مقاله
ليست كتاب هاي منتشر شده در ماه گذشته (علوم كاربردي)   alternate text
چگونگي سفر به ماه از منظر دكتر حسن هشترودي 2-17جعفر آقايان چاووشيalternate text
معرفت بر اساس آمار 18-21ابوتراب يغماييalternate text
در پيچ و تاب فضا - زمان 22-25ابوتراب يغماييalternate text
چرا كاتينگهام مي تواند جاي كتاب با قدمت كرين را پر كند؟ 26-33فرزانه صالحيalternate text
از زمين تا فرا زمين 34-37طهورا بياتalternate text
آشنايي مقدماتي با مباني نظريه الكترومغناطيس 38-41رويا باباييalternate text
ترموديناميك از نوع شيميايي 42-44نعيمه سادات معبوديalternate text
دانش ديناميك و سيستم‌هاي مكانيكي 45-47علي كيانيalternate text
تغذيه، اساس سلامت 48-51بهرنگ حميديalternate text
حسگرهاي زيستي ابزاري نو در تشخيص سرطان 52-54منير سليميalternate text
آشنايي با كلون سازي ژن‌ها و آناليز DNA 55-59نادره بهمنشalternate text
رويكرد باليني و مولكولي به اسپرم 60-62حسين سميعي زفرقنديalternate text
نگاهي به زيست فناوري گياهي: دستكاري ژنتيكي گياهان 63-67مسعود آذرخشalternate text
نگاهي به مباني و كاربردهاي نانو الياف الكتروريسي 68-72علي كيانيalternate text
المرغوب و المحذور لتحفه الدستور 74-77زهرا ابراهيم اوغلي خياويalternate text
نورالعيون ابوروح جرجاني، كهن‌ترين اثر فارسي در چشم‌پزشكي 78-81زهرا ابراهيم اوغلي خياويalternate text
متن‌هاي دندان‌پزشكي باستان 82-96محمد ابراهيم ذاكرalternate text
گزارش بيست وچهارمين دوره جايزه كتاب فصل 97-98سميه مطلبيalternate text
آينه همايش‬ هاي علوم كاربردي و پايه در شهريورماه 99-100معصومه پوربخشalternate text
دنياي كتاب فراي مرزها 101-104معصومه پوربخشalternate text
تعداد مقالات يافت شده:21