فهرست مقالات يافت شده


نشریه كليات شماره 151 تير 1389 پي دي اف نشریه

عنوان مقالهشماره صفحهنویسندگانمتن مقاله
رده‌بندي‌هاي كتابخانه‌اي و نگرش‌هاي جانبدارانه 2-5داريوش مطلبيalternate text
دستاوردهاي سازمان اسناد و كتابخانه ملي در سفر به گرجستان «درگفت‌و‌گو با علي‌اكبر اشعري » 6-9علي اكبر اشعريalternate text
فهرست نويسي و سازماندهي منابع ديجيتالي 10-19زهير حياتي,سيدمهدي طاهري,محسن حاجي زين‌العابديني,مهدي عليپور حافظيalternate text
ضرورت‌هاي ساختاري اصطلاحنامه 20-21ملوک‌السادات حسيني بهشتيalternate text
جامعه اطلاعاتي و شكل‌گيري قدرت سايبر 22-29مظفر چشمه سهرابيalternate text
گفتمان ميان رشته اي دانش 30-34مهدي رضائيalternate text
از كتاب‌سنجي تا وب‌سنجي: تحليلي بر مباني، ديدگا هها، قواعد و شاخ صها 35-37حميدرضا جمالي مهموئيalternate text
در خدمات كتابداري و اطلاع رساني 38-40سعيد اسديalternate text
بررسي و نقد راهنماي عملي روش تحقيق 41-44سيدعلي اكبر فاميل روحانيalternate text
خدمات مرجع و اطلاع‌يابي: از نظريه تا عمل 45-48عبدالباقر امانيalternate text
فهرست توصيفي انتشارات موسسه مطالعات اسلامي دانشگاه تهران-دانشگاه مك گيل 49-51سميه فرقدانalternate text
همكاري علمي در اينترنت 52-62حميد كشاورزalternate text
كاربردهاي تلفن همراه در خدمات كتابخانه‌هاي دانشگاهي يك بررسي زمينه‌يابي براساس بازخورد دانشجويان 63-77حسين رمله,سي. تي. هاوا داروس,عبدالكريم نورشاه رضا,علي شوره‌زاريalternate text
صد نكته در پايان‌نامه‌نويسي 78-93يزدان منصوريانalternate text
اضطراب كتابخانه‌اي تبيين رابطه محيط كتابخانه و استرس مراجعه‌كنندگان 94-99اورانوس تاج الديني,علي سادات موسويalternate text
مطالعات ميان‌رشته اي كتابداري و اطلاع رساني: پنجم و ششم خرداد ماه 1389 ، دانشگاه شيراز 100-103محمدجواد اشتريalternate text
دومين مجمع عمومي انجمن فهرست‌نگاران نسخه‌هاي خطي فهرست‌نگاران پشتوانه شناسايي تاريخ علم ايران و اسلام 104-107احسان صفاپورalternate text
همايش «حقوق مالكيت ادبي-هنري و حقوق مرتبط»: 6 و 7 ارديبهشت ماه 1389 ؛ سالن همايش بين المللي صدا و سيما 108-113شهيمه السادات حسينيalternate text
تعداد مقالات يافت شده:18