فهرست مقالات يافت شده


نشریه هنر شماره 170 آبان 1391 پي دي اف نشریه

عنوان مقالهشماره صفحهنویسندگانمتن مقاله
حفظ هويت فرش ايراني 2-2محمد خزاييalternate text
افشار:دستبافت هاي ايلات جنوب شرقي ايران 3-3 alternate text
نقد و ارزيابي كتاب دايره المعارف فرش دستبافت ايران 4-9فضل الله حشمتي رضويalternate text
نقد و بررسي سرفصل دروس كارشناسي ناپيوسته فرش دستبافت 10-13عبدالله ميرزاييalternate text
تاثير مداخله اي علم ارگونومي در هنر- صنعت فرش دستبافت 14-18الهام ميركمالي,رضا حيدري شكيبalternate text
مباني علمي آمادگي جسماني 19-19 alternate text
هنر اجرا،از فتوريسم تا امروز 20-27پريسا شاد قزوينيalternate text
هستي شناسي حهان همسايه،از عجايب نامه تا فيلم 28-33حسين فقيهيalternate text
شهر بيداري 34-34 alternate text
معرفي و نقد كتاب جامعه شناسي هنرها 34-37محمدرضا مريديalternate text
تاملي در شناخت مباني مسكن اسلامي ايراني 38-54محمد نقي زادهalternate text
دومين اطلس جغرافيايي دوره قاجار 55-55 alternate text
تحليلي انتقادي بر مجموعه باغ هاي شمالي شيراز به روايت ويليام اوزلي 56-63علي اسد پورalternate text
سبك شناسي باغ ژاپني 64-71ابوالقاسم دادور,عليرضا شونديalternate text
راز خط نستعليق در آثار استاد اميرخاني 72-79احسان الله شكراللهي طالقانيalternate text
از كرشمه و سفير تا خط و نقاشيخط 80-82كاوه تيموريalternate text
باستان شناسي سينما و خاطره يك قرن 83-83 alternate text
موانع و دشواري هاي تشخيص پيكره فرشتگان در نگارگري ايران 84-90محمدعلي رجبي,مهران هوشيار,هادي بابايي فلاحalternate text
نظريه هاي جامعه شناسي هنر و ادبيات 90-91 alternate text
واقع انگاري رنگ ها و علم ميزان 92-103بهزاد گليارانيalternate text
در يك نگاه 104-104 alternate text
تعداد مقالات يافت شده:21