فهرست مقالات يافت شده


نشریه كليات شماره 176 مرداد 1391 پي دي اف نشریه

عنوان مقالهشماره صفحهنویسندگانمتن مقاله
فهرست كتاب هاي موضوع كليات از نيمه دوم خرداد تا نيمه اول تيرماه 1391   alternate text
خريد ائتلافي منابع الكترونيكي 2-2داريوش مطلبيalternate text
خريد منابع الكترونيكي در كتابخانه‏هاي تخصصي 4-5حسن بذرافشانalternate text
خريد منابع الكترونيكي براي دانشگاه ها 6-13اميد فاطمي,پونه مهرتاش,حسن كياني,سيد ابراهيم عمراني,سينا مرعشيalternate text
خريد ائتلافي منابع علمي 14-18پژمان محمديalternate text
بحران مجلات و مشكلات خريدهاي بزرگ: موانع و راه‏حل‎ها 19-32سيد ابراهيم عمرانيalternate text
حقوق مرتبط؛ سازمان‏هاي پخش صدا و تصوير 34-47پژمان محمديalternate text
آشنايي با كتابداري و اطلاع‌رساني 48-55محمد هداييalternate text
روش‏هاي پژوهش آميخته (با تأكيد بر بومي‌سازي) 56-58نجلا حريريalternate text
نقد و معرفي دانشنامه ناشنوايان (دانا) 59-61فرناز محمديalternate text
تحليل داده‌هاي كيفي: رويكردهاي نظام‌مند 62-66يزدان منصوريانalternate text
هفتاد نكتۀ كاربردي در طراحي و اجراي پژوهش‌هاي كيفي 68-75يزدان منصوريانalternate text
مدلي براي نظام بازاريابي كتابخانه و ارائه كاربردهاي محتمل آن 76-89نيره سادات سليمانزادهalternate text
گسترش و تحول در فلسفه مديريت مجموعه: يك بررسي تاريخي 90-99فائزه السادات طباطبايي اميريalternate text
برنامه‌ريزي راهبردي منابع و خدمات اطلاعاتي در كتابخانه‌هاي آموزشگاهي 100-112فائزه فرهودي,فريبرز دروديalternate text
معرفي همايش هاي بين المللي حوزه كليات 114-119رقيه قرباني,شيما مراديalternate text
آيين پاياني بيستمين دوره كتاب فصل جمهوري اسلامي ايران 120-122 alternate text
اخبار كتاب ماه كليات در مرداد ماه 1391 123-129 alternate text
تعداد مقالات يافت شده:18