فهرست مقالات يافت شده


نشریه كليات شماره 95-94 مهر 1384 پي دي اف نشریه

عنوان مقالهشماره صفحهنویسندگانمتن مقاله
عوامل اصلي شکست صادرات نرم‌افزار در کشور 6-15 سيدعلي اکرمي‌فرalternate text
پيکره دانش ملي در زمينه صنعت نرم‌افزار 16-21 رضا کرميalternate text
فرآيند توليد و توسعه سيستم‌هاي نرم‌افزاري 22-29 مجتبي پورمحقق,مهدي عليپورalternate text
فلسفه علوم رايانه، ضرورتي آموزشي 30-41 عليرضا ثقه الاسلاميalternate text
چالش‌هاي مديريتي توليد نرم‌افزار در ايران 42-53 فرنود حسنيalternate text
بازتحليلي بر حضور فناوري اطلاعات در حوزه علميه قم 54-57 محمد سميعيalternate text
صنعت نرم‌افزار در ايران 58-75  alternate text
هوش مصنوعي، رهيافتي نوين 76-79 سياوش مرتضويalternate text
برنامه‌نويسي سيستم‌هاي بي‌سيم و موبايل 80-83 مصطفي مهربان رشت‌آباديalternate text
مديريت کنترل پروژه فازي 84-87 علي غفرانيalternate text
شهر الکترونيک 88-93 اميرحسين اسديانalternate text
نگاهي به کتاب اول و دوم بانک اطلاعات انفورماتيک 94-99 زهرا شيواalternate text
نگاهي به کتاب اول و دوم بانک اطلاعات انفورماتيک 94-99 زهرا شيواalternate text
فرهنگ ملي مشاغل 100-103 فريده مداحيalternate text
مقدمه‌اي بر الگوريتم‌ها 104-107 داوود بهره پور,مجيد بهره پورalternate text
کاربرد اينترنت در برنامه‌هاي درسي 108-109 سميه پولاييalternate text
فتوشاپ در اعماق 110-113 عليرضا جاوداني تبارalternate text
نرم‌افزارهاي کاربردي براي طراحان گرافيک 114-116 محبوبه ده مردهalternate text
راهنماي مديران فناوري اطلاعات 117-121 رضا منصفيalternate text
تجارت و اقتصاد در لينوکس و متن باز 122-123 زهرا احمديalternate text
بررسي وب سايت‌هاي ايراني 124-127 مهيار حسن‌پورalternate text
سيستم پشتيبان تصميم‌گيري براي مديريت فرآيندها 128-131 رضا اکبرزادهalternate text
رشد مدرسه فردا 132-134 اميرحسين رادalternate text
تکفا 135-137 عباس سالار ابراهيميalternate text
پايان دهه سوم انتشار يک نشريه 138-138 رضا ايمانيalternate text
گزارش يک واقعه 139-140 مريم مرتضوي نسبalternate text
نمايشگاه بين‌المللي قرآن کريم دفتر سيزدهم 141-146  alternate text
جلسه معارفه و توديع رياست سازمان اسناد و کتابخانه ملي 147-148  alternate text
سي و سومين اجلاس سالانه شابک(ISBN) 149-151 داريوش مطلبيalternate text
تاسيس 200 باب کتابفروشي در سال آينده 152-154 زهرا جعفريalternate text
تعداد مقالات يافت شده:30