فهرست مقالات يافت شده

شناسهعنوان مقالهعنوان مجلهشماره پياپيشماره صفحهمتن مقاله
24094 روش‌گرايي و روش‌گريزي: ترديدي بي‌پايان در قلمرو معرفت‌شناسي كليات1872-5alternate text
23721 تسليم ناخواسته: آسيب‌شناسي پژوهش‌هاي دانشگاهي كليات1853-7alternate text
25916 قامت خميدۀ «اخلاق علمي» در برابر تندباد «كميت‌گرايي» كليات1974-5alternate text
17292 روش‌هاي پژوهش تركيبي در كتابداري و اطلاع رساني كليات1534-11alternate text
14588 فرايند داوري در مجلات علمي:نقاط قوت و ضعف آن كليات1734-7alternate text
16054 سواد اطلاعاتي و سطوح پنج گانه آن كليات1284-7alternate text
23251 رويكردها و روندهاي جاري در مطالعات رفتار اطلاعاتي: مصاحبه‌اي با پروفسور ساندا اِردلِز كليات1834-7alternate text
16840 ترويج علم و چالش‌هاي موجود كليات1415-9alternate text
25011 كتاب‌سازي در علم اطلاعات و دانش‌شناسي كليات1926-15alternate text
25733 آهسته‌خواني و بازخواني: تأملي بر فرايند در خواندن و بهبود كيفيت مطالعه كليات19610-14alternate text
16056 تاثير منابع الكترونيك بر مطالعه كليات12814-23alternate text
15931 صد ويژگي يك كتابخانه دانشگاهي خوب كليات12616-23alternate text
23476 طرح پژوهش: رويكردهاي كيفي، كمّي و تركيبي كليات18416-21alternate text
17092 سنجش سواد اطلاعاتي دانشجويان كليات14616-19alternate text
16886 نگاهي بر خدمات مرجع و اطلا ع رساني كليات14218-21alternate text
1234
تعداد يافت شده:56

جستجو

عنوان مقاله:

جستجوي پيشرفته

عضويت


 
 
فراموشي كلمه عبور
ثبت نام