شیوه نگارش مقاله

1. مقالات مي بايست تحت برنامه ورد (Word) تايپ شده باشند. اندازه قلم 11.5، فونت B Mitra براي تايپ مقاله و جملات عربي هم با فونت B Badr باشند.

2. مقالات حتما بايد به همراه چكيده و واژگان كليدي باشند.

3. مقالات معرفي حداكثر 2500 كلمه و مقالات نقد حداكثر 5000 كلمه باشند.

4. شيوه نامه ويراستاري رعايت شده باشد. (رعايت نيم فاصله، جدا نويسي و استفاده از همزه به جاي ي ميانجي (خان? قبول - خانه ي رد)

5. آدرس تمامي نقل قول ها، پي نوشت شود. (هيچ ارجاعي داخل متن نباشد، ارجاعات بر اساس نام كتاب و شماره صفحه تنظيم شود.)

6. مقالات بايد داراي منابع و مآخذ باشد. (ليست منابع و مآخذ به ترتيب بر اساس نام كتاب، نام نويسنده، ناشر و سال چاپ تنظيم شود.)

7. تلفن و دورنگار نويسنده در صفحه اي جداگانه ارسال شود.

8. نگاشتن سمت و آدرس ايميل الزامي است.

توجه:

* اصل مقالات ارسالي به هيچ وجه مسترد نخواهد شد همچنين  مجله در ويرايش و تلخيص مقالات آزاد است.

* پس از چاپ مقالات، مجله به هيچ وجه با پست ارسال نخواهد شد.