شیوه نگارش مقاله

1. مقالات به صورت فايل ورد پذيرش مي شوند.

2. مقالات بايد به همراه چكيده  باشند.

3. داخل متن فارسي حدالامکان از کلمات لاتين استفاده نشود. معادل لاتين کلمات در پاورقي آورده شود.

4. شيوه نامه ويراستاري رعايت شده باشد. (رعايت نيم فاصله، جدا نويسي)

5. آدرس تمامي نقل قول ها، پي نوشت شود. (هيچ ارجاعي داخل متن نباشد، ارجاعات بر اساس نام كتاب و شماره صفحه تنظيم شود.)

6. مقالات بايد داراي منابع و مآخذ باشد. (ليست منابع و مآخذ بر اساس نام كتاب، نام نويسنده، ناشر و سال چاپ تنظيم شود.)

7. تصاوير يا جدوال در فايل جداگانه با فرمت «JPEG» ارائه شود.

8. در ابتداي مقالات نقد و معرفي شناسنامه کتاب آورده شود.

اصل مقالات ارسالي به هيچ وجه مسترد نخواهد شد همچنين  کتاب ماه در ويرايش و تلخيص مقالات آزاد است.