اهداف

كتاب ماه علوم و فنون نشريه‏ اي است كه با هدف اطلاع ‏رساني و نقد و بررسي كتاب و كمك به ارتباط خلاق بين پديدآورندگان، ناشران،كتابداران، كتابخوانان و ديگر فعالان عرصه نشر و فرهنگ كشور، از سوي"خانه كتاب" به صورت ماهانه منتشرمي‏ شود