درباره کتاب ماه

  كتاب ماه علوم اجتماعي، نشريه اي است كه با هدف اطلاع رساني و نقد و بررسي كتاب به صورت ماهانه منتشر مي شود. نشريه مي كوشد از طريق بحث و بررسي درباره رابطه متقابل كتاب و جامعه، چشم انداز گسترده تري از مسائل مربوط به كتاب هاي علوم اجتماعي را ترسيم كند و از اين طريق بين ناشران، دست اندركاران فني ، پديدآورندگان، كتابداران، مخاطبان و ساير فعالان عرصه نشر، رابطه اي مؤثر ايجاد كند. از اين رو نشريه به موضوعاتي مي پردازد كه در آن 4 حوزه: اداره و سازمان نشر و توليد كتاب، محتوي و ويژگي هاي كتاب هاي انتشار يافته، مخاطبان و خوانندگان كتاب و آثار اجتماعي نشر به گونه اي مورد توجه قرار گرفته باشد.   

  مطالب و مقالات ارائه شده، منعكس كننده نظرات و آراي نويسندگان است و نظر رسمي   نشريه   و خانه كتاب نيست.